Lessenreeksen

Jaarlijkse cyclus

31 weken tennislessen
van 23/9/2019 tot 21/6/2020

Winter cyclus

22 weken tennislessen
van 23/9/2019 tot 29/3/2020

Lente cyclus

9 weken tennislessen
van 20/4/2020 tot 21/6/2020

Categorieën

Wistiti Club

De Wistiti club richt zich op kinderen tussen de twee en drie jaar. Met deze activiteit willen we kinderen de kans te geven hun lichaam te ontdekken. Evenwichtsgevoel, psychomotoriek, coördinatie, lateraliteit, motorisch en zintuiglijk gestel: deze lichamelijke functies zijn essentieel voor de sportieve ontwikkeling van het kind.

De ontdekking van die functies gebeurt in spelvorm, in een parcours waarin de raket en de bal betrokken worden.

 

2 / 3 jaar

1 uur

op aanvraag

op aanvraag

Baby-tennis

Het doel van deze categorie is het kind te laten wennen aan de bal en de raket.

Zo worden motorische vaardigheden, lateraliteit, ruimte- en tijdsgevoel ontwikkeld in een speelse context.

4 / 5 jaar

1 uur

Maandag : van 16u tot 18u
Dinsdag : op aanvraag
Woensdag : van 13u tot 17u
Donderdag : van 16u tot 18u
Vrijdag :van 16u tot 18u
Zaterdag : van 9u tot 12u

Jaarlijk : 495 €
Winter : 385 €
Lente : 159 €

Wistiti Club

De Wistiti club richt zich op kinderen tussen de twee en drie jaar. Met deze activiteit willen we kinderen de kans te geven hun lichaam te ontdekken. Evenwichtsgevoel, psychomotoriek, coördinatie, lateraliteit, motorisch en zintuiglijk gestel: deze lichamelijke functies zijn essentieel voor de sportieve ontwikkeling van het kind.

De ontdekking van die functies gebeurt in spelvorm, in een parcours waarin de raket en de bal betrokken worden.

2 / 3 jaar

1 uur

op aanvraag

op aanvraag

Baby-tennis

Het doel van deze categorie is het kind te laten wennen aan de bal en de raket.

Zo worden motorische vaardigheden, lateraliteit, ruimte- en tijdsgevoel ontwikkeld in een speelse context.

4 / 5 jaar

1 uur

Maandag : van 16u tot 18u
Dinsdag : op aanvraag
Woensdag : van 13u tot 17u
Donderdag : van 16u tot 18u
Vrijdag :van 16u tot 18u
Zaterdag : van 9u tot 12u

Jaarlijk : 495 €
Winter : 385 €
Lente : 159 €

Mini-tennis

Het doel is de ontwikkeling van het gevoel van wisselwerking, tactische gevoeligheid en het ontdekken van een aantal technische basisprincipes.

Mini 12m

5 / 6 jaar

Max 4 kinderen / pro

1 uur

Dinsdag : van 16u tot 18u
Woensdag : van 13u tot 17u
Vrijdag :van 16u tot 18u
Zaterdag : van 9u tot 12u

Jarrlijke : 515 €
Winter : 405 €
Lente : 165 €

Mini 18m

7 / 8 jaar

Max 4 kinderen / pro

1 uur

Jaarlijk : 580 €
Winter : 460 €
Lente : 188 €

Mini 21m

9 / 10 jaar

Max 4 kinderen / pro

1 uur

Jaarlijk : 580 €
Winter : 460 €
Lente : 188 €

* Registraties : in junior

Mini-tennis

Het doel is de ontwikkeling van het gevoel van wisselwerking, tactische gevoeligheid en het ontdekken van een aantal technische basisprincipes.

Mini 12m

5 / 6 jaar

Max 4 kinderen / pro

1 uur

Dinsdag : van 16u tot 18u
Woensdag : van 13u tot 17u
Vrijdag :van 16u tot 18u
Zaterdag : van 9u tot 12u

Jarrlijke : 515 €
Winter : 405 €
Lente : 165 €

Mini 18m

7 / 8 jaar

Max 4 kinderen / pro

1 uur

Jaarlijk : 580 €
Winter : 460 €
Lente : 188 €

Mini 21m

9 / 10 jaar

Max 4 kinderen / pro

1 uur

Jaarlijk : 580 €
Winter : 460 €
Lente : 188 €

* Registraties : in junior

Junior

Het doel is het ontwikkelen van tactische vaardigheden binnen de wisselwerking. Aanleren of vervolmaken van de bovenhandse opslag en ook het terugspelen van de opslag.

Initiatie / Vervolmaking

Vanaf 11 jaar

Max 4 kinderen / pro

1 uur

Van maandag tot zaterdag

Jaarlijk : 580 €
Winter : 460 €
Lente : 188 €

Trainingen

Vanaf 11 jaar

Max 4 kinderen / pro

1 u 30 per week

Jaarlijk : 790 €
Winter : 620 €
Lente : 257 €

Junior

Het doel is het ontwikkelen van tactische vaardigheden binnen de wisselwerking. Aanleren of vervolmaken van de bovenhandse opslag en ook het terugspelen van de opslag.

Initiatie / Vervolmaking

Vanaf 11 jaar

Max 4 kinderen / pro

1 uur

Van maandag tot zaterdag

Jaarlijk : 580 €
Winter : 460 €
Lente : 188 €

Trainingen

Vanaf 11 jaar

Max 4 kinderen / pro

1 u 30 per week

Jaarlijk : 790 €
Winter : 620 €
Lente : 257 €

Volwassenen

Of u nu een beginnende of een volleerde speler bent, het pedagogische programma van deze categorie wordt aangepast in functie van uw doelstellingen en verwachtingen.

Initiatie / Vervolmaking

Max 4 pers. per pro

1 u per week

Van maandag tot zaterdag

Jaarlijk : 580 €
Winter : 460 €
Lente : 188 €

Initiatie / Vervolmaking

2 personen gedurende de dag 

Max 2 pers. per pro

1 u per week

Jaarlijk : 870 €
Winter : 605 €
Lente : 255 €

Volwassenen

Of u nu een beginnende of een volleerde speler bent, het pedagogische programma van deze categorie wordt aangepast in functie van uw doelstellingen en verwachtingen.

Initiation / Perfectionnement

Max 4 pers. per pro

1 u per week

Van maandag tot zaterdag

Jaarlijk : 580 €
Winter : 460 €
Lente : 188 €

Initiation / Perfectionnement

2 élèves durant la journée

Max 2 pers. per pro

1 u per week

Jaarlijk : 870 €
Winter : 605 €
Lente : 255 €

Team
&
Pro Team

Deze categorie is gereserveerd voor competitieve spelers die zich willen vormen door competitie te spelen.

Hier stellen we een volledig en meer gepersonaliseerd kader voor. Enkel geselecteerde spelers kunnen deel uitmaken van deze categorie.

Dit programma is voorbehouden voor aangesloten en geklasseerde spelers van de club die aan een minimum aantal officiële wedstrijden per jaar deelnemen.

De sportdirectie selecteert de spelers die aan deze methode deelnemen.

Op aanvraag

Plusieurs formules

Team
&
Pro Team

Deze categorie is gereserveerd voor competitieve spelers die zich willen vormen door competitie te spelen.

Hier stellen we een volledig en meer gepersonaliseerd kader voor. Enkel geselecteerde spelers kunnen deel uitmaken van deze categorie .

Dit programma is voorbehouden voor aangesloten en geklasseerde spelers van de club die aan een minimum aantal officiële wedstrijden per jaar deelnemen.

De sportdirectie selecteert de spelers die aan deze methode deelnemen.

Op aanvraag

Verschillende formules

Fysieke trainingen

De tennisschool van de Davis Club biedt het hele jaar door fysieke training aan  voor jongeren, in de vorm van een gezamenlijke cursus van anderhalf uur per week.

Fysieke training is een aanvulling op alle sporten en is bevorderlijk voor de gezondheid van jongeren.

Als uw kind toernooien wil beginnen spelen is dit bovendien een bijkomend voordeel.
Onze trainer zal eerst het niveau van uw kind evalueren en vervolgens een specifiek programma opstellen.

Inlichtingen en inschrijvingen op het secretariaat van de club of op onze website.

Fysieke training voor iedereen!

1u30 per week

Jaarlijk : 445 €
Winter : 335 €
Lente : 135 €

Fysieke trainingen

De tennisschool van de Davis Club biedt het hele jaar door fysieke training aan  voor jongeren, in de vorm van een gezamenlijke cursus van anderhalf uur per week.

Fysieke training is een aanvulling op alle sporten en is bevorderlijk voor de gezondheid van jongeren.

Als uw kind toernooien wil beginnen spelen is dit bovendien een bijkomend voordeel.
Onze trainer zal eerst het niveau van uw kind evalueren en vervolgens een specifiek programma opstellen.

Inlichtingen en inschrijvingen op het secretariaat van de club of op onze website.

Fysieke training voor iedereen!

1u30 per week

Jaarlijk : 445 €
Winter : 335 €
Lente : 135 €

Algemene voorwaarden

Sportkleding en tennisschoenen zijn vereist.
Voor de reeks Winter & Op jaarbasis gaat uw aanvraag in op het ogenblik dat de school uw inschrijving ontvangen heeft, evenals de storting van een voorschot van 150 € via bankoverschrijving op onze rekening BE69 2300 2302 3978, met de gestructureerde mededeling die u per e-mail zal ontvangen. Het verschuldigde bedrag moet betaald worden vóór het begin van de cursus.
Voor de reeks Voorjaar gaat uw aanvraag in na ontvangst van de volledige betaling van de inschrijving.
Inschrijvingen gelden voor de volledige lessenreeks. Behalve in het geval dat de school de cursus moet annuleren omwille van overmacht, moet elk ingeschreven lid de volledige prijs betalen van de gekozen lessenreeks.
We kennen een korting toe van 10% voor het derde kind en van 20% voor het vierde.
In geval van afwezigheid: alleen bij afwezigheid van meer dan 30 dagen gerechtvaardigd door een medisch getuigschrift kan de cursus eventueel gerecupereerd worden, afhankelijk van de beschikbaarheid van de monitors. De cursussen kunnen niet terugbetaald worden.
De Davis School behoudt zich het recht voor om groepen te annuleren wanneer niet het vereiste aantal ingeschrevenen van hetzelfde niveau bereikt wordt, en om het uurrooster van een groep te wijzigen.
Annuleringsvoorwaarden: minimaal twee weken voor aanvang van de cursus, vergoeding van de waarborgsom na aftrek van 100 euro.
De leerlingen zijn individueel verzekerd.
De leerlingen verbinden zich ertoe het intern ordereglement van de club waar de school gevestigd is te respecteren, evenals de zeden en gewoonten in de tenniswereld, meer bepaald op het vlak van sportiviteit en hoffelijkheid.
De school mag leerlingen die weigeren zich aan de regels te houden, uitsluiten.

De Club

26 Frans Landrainstraat
1970 Wezembeek-Oppem

02 731 7707 (Club)
02 687 3640 (Restaurant)
info@davis.be

De Club

26 Frans Landrainstraat
1970 Wezembeek-Oppem

02 731 7707 (Club)
02 687 3640 (Restaurant)
info@davis.be

Davisschool