“Het welzijn van elkeen hangt af van de goede wil van allen”

Het doel van de Davis Tennis Club is zijn leden een moderne, gastvrije en professionele infrastructuur aan te bieden, het hele jaar door, van 9 u tot 23 u.
Om dit doel te bereiken vragen we u om onderstaand reglement in acht te nemen:

 

I.  Reserveringen van de banen

Art.1
Reserveringen kunnen maximaal twee weken vooraf gemaakt worden.
Een uur tennissen = 55 minuten spel + 5 minuten om te vegen met het sleepnet.

Art.2
Wanneer een gereserveerde baan na 10 minuten niet ingenomen is, zal de baan opnieuw verhuurd worden (“academische 10 minuten”).

Art.3
Verhuurde banen en lessen moeten ten laatste 24 uur bij voorbaat afgezegd worden, anders zullen ze in rekening gebracht worden. Overtreders worden beboet met 10 €.

Art.4
Het huurgeld van de baan moet vóór de wedstrijd afgerekend worden.

Art.5
Alle leden moeten de baan gebruiken die hen is toegewezen door het secretariaat.

Art.6
Gasten moeten zich in het daartoe bestemde register inschrijven op het secretariaat.

Art.7
Na 5 uitnodigingen wordt alle spelers verzocht lid te worden van Davis Tennis Club.

Art.8
Een wedstrijd die door de weersomstandigheden onderbroken moet worden, wordt niet terugbetaald.
Elk lid beslist zelf of hij al dan niet aan een wedstrijd begint.

Art.9
Alleen de door de directie aangewezen personen zijn bevoegd om de planning te gebruiken.

Art.10
Bij grote drukte krijgen spelers die nog niet gespeeld hebben voorrang.

Art.11
Tijdens de schoolvakanties krijgen volwassen leden (+ 18 jaar) voorrang na 17 u.

Art.12
Elk gebruik van een baan zonder aanmelding op het secretariaat zal beschouwd worden als een inbreuk.

Art.13
De directie behoudt zich het recht voor om naar believen toernooien, animatie en andere evenementen te organiseren.

 

II.  Algemeen beheer

Art.1
De directie behoudt zich het recht op toegang voor.

Art.2
Gepaste tenniskledij is vereist.

Art.3
U wordt verzocht u te gedragen als een “goede huisvader”.

Art.4
Matig uw gsm-gebruik (stiltemodus op de baan).

Art.5
Elk gedrag dat het imago van DAVIS TENNIS CLUB evenals dat van zijn leden schade kan berokkenen, zal bestraft worden: beledigingen, obsceniteiten, racisme, drankzucht, dronkenschap.

Een veralgemeend slecht gedrag leidt tot ontslag uit de club.

Art.6
Bij het verlaten van het veld moet u uw schoenen reinigen met de daartoe bestemde borstels.

Art.7
Alcoholgebruik is ten stelligste verboden buiten het clubhuis.

Art.8
Het is verboden in de privévertrekken van de club te komen.

 

III.  Specifieke reglementering

Art.1
Uitdrukkelijk verbod tot spelen met schoenen die niet geschikt zijn voor gravel (platte zolen verplicht).

Art.2
Alleen de directie heeft de bevoegdheid om te oordelen over de bespeelbaarheid van de banen.

Art.3
De spelers moeten na elke wedstrijd met het sleepnet over de volledige oppervlakte van de baan gaan. Hiervoor wordt speciaal aandacht gevraagd aan de laatste spelers van de dag, teneinde het avondonderhoud te vergemakkelijken.

Art.4
De spelers worden verzocht de banen vrij te houden van papiertjes, blikjes, enz. Hiertoe zijn op elke baan vuilnisbakken voorzien.

 

IV.  Reglement van de gemeenschappelijke ruimtes

Art.1
De leden worden verzocht de gemeenschappelijke ruimtes even net achter te laten als ze deze zelf zouden willen aantreffen.

Art.2
De kleedkamers worden gesloten 30 minuten na de laatste wedstrijd.

 

V.  Reglement van het parkeerterrein

Art.1
De toegelaten snelheid op het parkeerterrein is 5 km/u.

Art.2
Op het parkeerterrein is een verantwoordelijk en voorzichtig rijgedrag vereist, vooral met het oog op de veiligheid van onze kinderen.

 

VI.  Bar & terras (Clubhuis)

Art.1
De bar en het restaurant zijn bestemd voor onze leden en hun gasten.

Art.2
In het clubhuis is het verboden om zelf drank of eten mee te brengen.

Art.3
In DAVIS TENNIS CLUB is de Belgische wetgeving inzake beteugeling van dronkenschap van toepassing.

Art.4
De directie van de bar behoudt zich het recht voor om het clubhuis 1 uur na de laatste wedstrijd te sluiten.

Art.5
Honden zijn niet toegelaten in het clubhuis en op de banen. Ze zijn echter wel welkom op het parkeerterrein en het terras: aan de leiband en onder verantwoordelijkheid van hun baasjes.

 

De directie van de Davis Tennis Club, van de bar en het restaurant en de vzw École du Davisschool

 

De Club

26 Frans Landrainstraat
1970 Wezembeek-Oppem

02 731 7707 (Club)
02 687 3640 (Restaurant)
info@davis.be

De Club

26 Frans Landrainstraat
1970 Wezembeek-Oppem

02 731 7707 (Club)
02 687 3640 (Restaurant)
info@davis.be

Davisschool